Blog

Každé podujatie je ako varenie polievky. Postupne pridávate ingrediencie, aby ste si po dovarení vychutnali jej skvelú chuť. Ak ste už niekedy organizovali nejaké podujatie, máte zrejme predstavu, čo všetko náš tím musí vybaviť, zariadiť, pripraviť, prerobiť, zamietnuť, schváliť, vydiskutovať a niekedy aj vyhádať. Pre ostatných to trochu rozpíšem, nech majú lepšiu predstavu, ako sa tá TEDx polievka tento rok varí.

Tak som sa minule pozeral na fasády našich univerzít a ich travertínové, patinou pokryté steny na mňa dýchli s takou pýchou, že som sa pokorne rozbehol k ich múrom, ktoré nariekali a kmitali od rozhorčenia. Chcel som, chcem, viem, že musím chcieť, aby z týchto budov nešla iba monumentálnosť, staroba a pýcha, ale hlavne myslenie všetkými smermi, invencia, tvorivosť a budúcnosť.

Mám mladšieho brata. Ako to už býva, do istého času bol pre mňa deckom, ktoré treba z času na čas vyťahať za uši, nasmerovať, vynadať mu, či pozvať na pivo. Šikovný bol vždy. Máme to v rodine :). Ešte donedávna však bol takpovediac voľne pohodený vo svojom živote. Sem tam brigádka, dobré rodinné zázemie, škola. To bolo cca pred rokom. Dnes robí niečo, za čo som na neho hrdá. Aj o tom bude tento post. O tom, že mesto je vlastne osobnosť, a že keď sa chce, tak sa dá takmer všetko.

(O reťaz, o reťaz, pletieme my reťaz. A my reťaz nepletieme, pletieme sa sami...) Je ľahké uveriť myšlienke, že svet sa nedá zmeniť a ak sa aj dá, tak nie v mojom prípade. Vysoko filozofických, ale aj jednoduchých dôvodov je mnoho: pretože svetu úplne nerozumiem, pretože nemám v porovnaní s ľuďmi v mojom okolí žiadne výnimočné schopnosti, pretože som len jeden z x miliárd ľudí... a tak ďalej.It is easy to believe that the world can’t be changed, and even if it can, it’s not me who can do it. There are many highly philosophical, but also some simple reasons why it is so: because I don’t understand the world so much, because I’m nothing special in comparison with people around me, because I’m just one of many billions of other people, etc.

Vitajte na blogu venovanému podujatiu TEDxBratislava a jeho pridruženým aktivitám. Volám sa Rasťo Geschwandtner a som iniciátorom myšlienky a vedúcim tímu nezávislých jednotlivcov, ktorí sa rozhodli bez nároku na odmenu vložiť svoj čas, úsilie a talent  do prípravy druhého ročníka tohto neziskového podujatia, ktoré sa minulý rok stretlo s nadšeným prijatím účastníkov a niektoré médiá ho označili za „udalosť roka“.

Toto je prvý oficiálny príspevok nášho nového blogu TEDx Bratislava. Vitajte, milí priatelia!

Spolu s nami budete svedkami našich radostí, úspechov, ale aj starostí pri príprave TEDx Bratislava 2011. Tešíme na vaše nápady, komentáre a pripomienky k našim činom, ktoré majú len jediný cieľ: pripraviť vám čo NAJzaujímavejší a NAJjedinečnejší zážitok z inšpiratívnej udalosti TEDx Bratislava. This our first official post of our brand new blog TEDx Bratislava. Welcome, dear friends!

You'll witness along with us our joys, successes but also worries about preparations of TEDx Bratislava 2011. We look forward to your ideas and comments to our actions which have one and only aim: to prepare the MOST interesting and MOST unique experience of the inspiring event TEDx Bratislava.