Dave Meslin: Motivujte ľudí prečo robiť pro bono

Dave Meslin: Motivujte ľudí prečo robiť pro bono

Konanie pro bono treba ľuďom v prvom rade zjednodušiť a zdá sa, že Dave Meslin vie, ako na to. Vo svojom prejave na TEDx v Toronte stručne a výstižne zhrnul prekážky, ktoré podľa neho bránia tomu, aby v spoločnosti nastala zmena.

Tvrdí, že pusté škatuľkovanie ľudí na hlúpych či lenivých nevysvetľuje skutočnú podstatu apatie, akou sa staviame k sociálnym problémom. Definoval zamyslenia hodných 7 bariér, ktorých prekonanie by nám možno umožnilo rýchlejšie nadchnúť a motivovať okolie.