Svetozár Hruškovič: môj pohľad na TEDx 2010

Svetozár Hruškovič: môj pohľad na TEDx 2010

Postupne chceme osloviť rečníkov TEDx Bratislava 2010 a priniesť vám tak ich spätný pohľad, zamyslenie nad prínosom TEDx-u pre ich profesný, ale aj osobný život.

Tentoraz sme oslovili Svetozára Hruškoviča, vynálezcu a autora viacerých patentov a prevratnej teórie o mechanizme prepólovania zemského magnetizmu.

  • Čím bol pre vás TEDx Bratislava 2010?

Bol som nesmierne poctený, môcť byť v tak milej spoločnosti vzdelaných a kreatívnych ľudí.

  • Aký to bol zážitok?

No, nie že by som bol introvertný typ, ale prednášať na takomto fóre, nie je tá moja pravá „parketa“. Snáď to bolo i vidieť, že oveľa väščie potešenie mám z prejavu v komornejšom prostredí, alebo z prejavu písomného. Každopádne, bol to mocný zážitok. Tá atmosféra, organizátori, rečníci, vnímaví poslucháči, to sa nevidí každý deň.

  • Čo sa od minulého ročníka vo vašom živote zmenilo? Mal TEDxBa pre vás nejakú dohru?

Nepochybne. Vlastne prvý krát som mal tú česť, verejnosť aspoň v krátkosti oboznámiť so svojou prácou v oblasti geofyziky a zemského magnetizmu. A keď k tomu pridám ešte následný článok v Hospodárskych novinách, myslím, že je to pre mňa veľmi motivujúce.

  • Čo by ste zaželali ročníku 2011?

Aby sa TEDx stal dobrou tradíciou a hlavne motiváciou mladým ľuďom k rozmýšľaniu a kreativite. Pretože prepadnúť pasívnemu konzumu je síce pohodlné, ale je to jednosmerná cesta do priemernosti. Ale dejiny vedy dokážu tvoriť len jedinci nadpriemerní.

Ďakujeme!