Irakli Loladze: Ako zvyšujúca sa úroveň CO2 vplýva na výživnosť nášho jedla?

O tomto videu

Napadlo vám niekedy, že v budúcnosti budú rovnaké potraviny menej výživné v porovnaní so súčasnosťou? Úroveň oxidu uhličitého v ovzduší každým rokom stúpa a má vplyv na mnohé klimatické zmeny. Irakli Loladze na základe mnohoročného bádania dokázal, že stúpajúce CO2 znižuje úroveň makroživín v rastlinách a vo svojom vystúpení nám vysveľuje, prečo to tak je.

O rečníkovi

Po získaní titulov MA a PhD v matematike na štátnej univerzite v Arizone, Irakli Loladze (narodený v Gruzínsku), absolvoval postdoktorálne štúdiá na univerzite Princeton. V roku 2002 predstavil hypotézu, ktorá tvrdila, že zvyšujúca sa úroveň oxidu uhličitého v atmosfére by mala znižovať koncentráciu dôležitých minerálov, napr. zinku, železa či magnézia, vo väčšine rastlinných druhov. Výskumy realizované na čiastkových vzorkách úrody pestovanej v regiónoch so zvýšeným podielom oxidu uhličitého však túto hypotézu nepreukázali. Z tohto dôvodu boli Loladzeho niekoľkonásobné žiadosti o granty slúžiace na výskum väčšieho množstva vzoriek odmietnuté. Musel sa teda spoľahnúť na publikované dáta, ktoré používal na testovanie svojej hypotézy. Po desiatich rokoch zbierania takýchto dát sa mu podarilo získať dostatočné množstvo podkladov na vypracovanie meta-analýzy. Práca bola publikovaná v roku 2014 a preukázala všadeprítomné a systematicky klesajúce množstvo minerálov v rastlinách pestovaných na štyroch kontinentoch so zvýšeným podielom množstva oxidu uhličitého. Loladzeho výskum bol publikovaný v médiach New Scientist, Nature, Science, Politico a iných medzinárodných médiách a ovplyvnil oficiálnu US politiku.

Kategória
Biológia, Globálne problémy, Veda, Globálne problémy, Veda, Videá 2018, Biológia