Viliam Matuška: Príbeh adoptovanej železničnej stanice a vzniku múzea

O tomto videu

Fascinovaný históriou budovania železnice vo svojom rodnom kraji, Viliam založil v Starej Turej malé železničné múzeum. Keď historickým staničným budovám hrozila prestavba a likvidácia, pustil sa do neľahkej úlohy – presvedčiť všetkých zúčastnených, že tento malebný kúsok histórie a jeho genius loci treba zachovať a zveladiť. Nádherný príbeh osobnej angažovanosti v ochrane kultúrneho dedičstva.

O rečníkovi

Po dokončení štúdia na strednej škole SOU Železničné, Viliam začal pracovať na Železniciach Slovenskej Republiky ako dozorca výhybiek a neskôr ako výpravca vlakov. V roku 2006 založil Železničné múzeum Stará Turá a začal pracovať v Železničnom múzeu Slovenskej republiky v Bratislave, kde reštauroval viaceré historické železničné zariadenia. Následne sa vrátil k profesii výpravcu a vo svojom voľnom čase sa intenzívne venuje vedeniu Železničného múzea v Starej Turej, záchrane a reštaurovaniu exponátov, dokumentovaniu histórie miestnej železnice Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom a sprevádzaniu návštevníkov. Počas rekonštrukcie stanice Stará Turá sa mu podarilo zachrániť historickú budovu pred zbúraním. Bol 2x ocenený Nadáciou Život v Starej Turej za záchranu histórie v regióne.

Kategória
História, História, Videá 2018