Saša Uhlová a Apolena Rychlíková: Svet nízkopríjmových zamestnaní na vlastnej koži

O tomto videu

Novinárka Saša Uhlová a dokumentaristka Apolena Rychlíková sa rozhodli preskúmať pracovné podmienky ľudí v nízkoprijímových zamestnaniach, pričom riešia otázky mzdovej nerovnosti pracujúcej chudoby. Cieľom ich pozorovaní bolo upriamiť pozornosť na túto veľkú skupinu zamestnancov vzhľadom na to, že hoci je ich práca nenahraditeľná, je nedocenená a nie je adekvátne ohodnotená.

O rečníkovi

Apolena Rychlíková (1989) je česká dokumentaristka a redaktorka komentárového denníka A2larm.cz. Dlhodobo sa zaoberá spoločenskými a politickými otázkami, ktoré spracováva vo svojich filmoch i textoch. Študuje na pražskej FAMU, spolupracuje s Českou televíziou aj Českým rozhlasom. Jej filmy sú pravidelne premietané na českých i zahraničních festivaloch. Snímka Hranice práce, ktorá vznikla pre autorský cyklus Český žurnál, vyhrala na MFDF Jihlava cenu Česká radost za najlepší český dokumentárny film i Cenu divákov a získal Cenu českých filmových kritikov v kategórii Mimo kino a nomináciu na Českého lva. Za svoje stĺpčeky pre Salon Práva bola nominovaná na cenu Najlepší komentár roku 2017 v Novinárskej cene usporiadanej nadáciou OSF.

Saša Uhlová (1977) je česká novinárka, zaoberajúca sa sociálnymi problémami. Vyštudovala romistiku na Univerzite Karlovej a venovala se terénnym výskumom v rómskych komunitách. Pracovala v organizácii Romea a potom ako novinárka denníka Referendum. Od roku 2017 je redaktorkou A2larm.cz, pre ktorý vytvorila sériu Hrdinové kapitalistické práce. V tomto ojedinelom projekte pracovala viac ako pol roka v utajení, aby skúmala nízkopríjmové zamestnania v Českej republike. Za sériu reportáží si vyslúžila nomináciu verejnosti v Novinárskej cene 2017, rovnako jako nomináciu odbornej poroty medzi Najlepšie reportáže roku 2017.

Kategória
Spoločnosť, Ľudské práva, Globálne problémy, Globálne problémy, Spoločnosť, Videá 2018, Ľudské práva