Nezaradené

Vitajte na blogu venovanému podujatiu TEDxBratislava a jeho pridruženým aktivitám. Volám sa Rasťo Geschwandtner a som iniciátorom myšlienky a vedúcim tímu nezávislých jednotlivcov, ktorí sa rozhodli bez nároku na odmenu vložiť svoj čas, úsilie a talent  do prípravy druhého ročníka tohto neziskového podujatia, ktoré sa minulý rok stretlo s nadšeným prijatím účastníkov a niektoré médiá ho označili za „udalosť roka“.

Toto je prvý oficiálny príspevok nášho nového blogu TEDx Bratislava. Vitajte, milí priatelia!

Spolu s nami budete svedkami našich radostí, úspechov, ale aj starostí pri príprave TEDx Bratislava 2011. Tešíme na vaše nápady, komentáre a pripomienky k našim činom, ktoré majú len jediný cieľ: pripraviť vám čo NAJzaujímavejší a NAJjedinečnejší zážitok z inšpiratívnej udalosti TEDx Bratislava. This our first official post of our brand new blog TEDx Bratislava. Welcome, dear friends!

You'll witness along with us our joys, successes but also worries about preparations of TEDx Bratislava 2011. We look forward to your ideas and comments to our actions which have one and only aim: to prepare the MOST interesting and MOST unique experience of the inspiring event TEDx Bratislava.