Michaela Musilová: Nemusíte žiť na Marse, aby ste boli extrémofilmi

O tomto videu

Michaela nás vo svojom fascinujúcom talku prevedie cestou, ktorá začala ako detský sen až po simulované expedície na Marse. Jej posadnutosť vesmírom a odhodlanie ju priviedlo napríklad k skúmaniu extrémofilov a terraformovaniu Marsu. Michaela vás presvedčí, že človek musí ísť za svojou vášňou a nikdy sa nesmie vzdávať.

 

O rečníkovi

Michaela Musilová ako jedna z mála zakúsila, aké je to byť astronautom žijúcim na Marse. Michaela totiž absolvovala simulovanú misiu na marťanskej púštnej výskumnej stanici v USA. Jej vedeckým smerom je astrobiológia so zameraním na extrémofily – organizmy žijúce v extrémnych podmienkach. Práve takéto organizmy by sme mohli nájsť na iných planetárnych telesách v našej Slnečnej sústave. Napriek mnohým úspechom a pracovným ponukám v zahraničí sa však nedávno vrátila na Slovensko. Spolu so SOSA chce totiž pomôcť rozvinúť vesmírny výskum a priemysel na Slovensku.

Kategória
Zmena