Michal Novák: Rozmotávanie klbka záhady Alzheimerovej choroby

O tomto videu

Profesor Michal Novák išiel niekoľko desaťročí urputne proti prúdu, proti názoru väčšiny vedeckej obce, pri hľadaní príčin a možného spôsobu liečby Alzheimerovej choroby. Vo svojom pútavom rozprávaní nás prevedie svojim dlhoročným výskumom, od ťažkých začiatkov v čase socializmu, cez spoluprácou s držiteľmi Nobelevej ceny, až po najnovšie úspechy jeho tímu, ktorý vyvinul a v prvom kole klinických skúšok úspešne otestoval vakcínu proti Alzheimerovej chorobe.

 

O rečníkovi

Niektoré veľké objavy sa rodia dlho a v tichosti. Sú však potom o to zásadnejšie. Keď profesor Michal Novák v roku 1989 prišiel s predstavou, že dôležitú úlohu pri vzniku Alzheimerovej choroby a jej možnej liečbe by mohol zohrávať tzv. „tau proteín“, bola táto téza pre vedeckú obec prakticky neprijateľná. Prof. Novák sa však nenechal odradiť a po takmer 30-ročnom výskume a postupnej mravčej práci má jeho tím za sebou úspešnú prvú fázu klinických skúšok prvej aktívnej vakcíny s liečivým účinkom proti Alzheimerovej chorobe na svete.

Kategória
Veda