Ľuboslav Beňa: Darcovstvo orgánov

O tomto videu

Už ste si v rodine rozdebatovali tému darcovstva orgánov? Z pozície darcu i prijímateľa? Základné skutočnosti priblíži transplantačný koordinátor Ľuboslav Beňa.

O rečníkovi

Ľuboslav Beňa vyštudoval medicínu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1993. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave si doplnil špecializácie v odboroch vnútorné lekárstvo a nefrológia. V Univerzitnej nemocnici Luisa Pasteura v Košiciach pracuje od skončenia štúdia na rôznych pozíciách, v súčasnosti je jej riaditeľom.

Pôsobí aj na Lekárskej fakulte UPJŠ. Intenzívne sa venuje problematike transplantácií orgánov, je prezidentom Slovenskej transplantologickej spoločnosti, členom Odborného konzília MZ SR pre transplantácie od geneticky nepríbuzných a vzdialene geneticky príbuzných darcov, ako aj členom Transplantačnej komisie MZ SR.

 

Kategória
Spoločnosť, Ľudské práva, Medicína, 2022, Zdravie