Spevácky zbor Superar: Prekonávanie bariér pomocou hudby

About This Project

Superar verí, že každé dieťa má prirodzený hudobný talent. Pomocou tréningu založenom na vzájomnej úcte, entuziazme a pozitívnej motivácii sa v deťoch vytvára hlboké prepojenie s hudbou. Vo svojom vystúpení nám ukážu, ako krásne sa vedia zladiť napriek tomu, že zbor tvoria triedy z troch rozličných lokalít na Slovensku.

O umelcovi

Vzdelávací program Superar pomocou hudby spája deti z rôznych sociálnych prostredí. Od dobre situovaných rodín až po rómske osady, napomáha priateľskej, otvorenej interakcii medzi deťmi, buduje sociálnu inklúziu a prevenciu negatívnych sociálnych javov, napríklad extrémizmu.

Category
Umenie, Hudba