Eva Kušíková: Vráťme dôveru v slovenské zdravotníctvo

O tomto videu

Eva Kušíková vo svojom talku približuje pohľad na zdravotníctvo nielen na Slovensku, ale aj v Afganistane. Akými strasťami prechádza vzťah medzi lekárom a pacientom? Dokážeme slovenskému zdravotníctvu prinavrátiť dôveru?

 

O rečníkovi

Eva Kušíková pracuje ako anesteziologička vo FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici. Od roku 2012 spolupracuje s medzinárodnou humanitárnou organizáciou Lekári bez hraníc. Niekoľko mesiacov strávila na misiách na Haiti a v Afganistane v úrazovej nemocnici v meste Kunduz. Okrem starostlivosti o pacientov v týchto projektoch pomáhala vyškoliť špecializované zdravotnícke tímy na jednotkách intenzívnej starostlivosti a na urgentných príjmoch. V rôznych situáciách a kultúrnych kontextoch mala možnosť porovnávať prístup zdravotníkov a pacientov voči sebe navzájom. Toto spolu ďalšími skúsenosťami zo zahraničia využíva pri snahe o zlepšenie svojej práce s pacientmi, ako aj o prispenie k systémovým zmenám v práci lekárov jej terajšieho pracoviska.

Kategória
Zdravie