Alex Kutka: Vesmír – inšpirácia, poznanie a prosperita / Space – inspiration, knowledge, prosperity

O tomto videu

V septembri 2009 vzniklo občianske združenie s názvom „Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity“, ktorého hlavným cieľom je popularizovať vesmírny výskum na Slovensku. Takéto združenie by sa mohlo zdať nemá na Slovensku miesto, o opaku je presvedčený zakladajúci člen Alexander Kutka. Prostredníctvom združenia a jeho stránky kozmonautika.sk sa snaží šíriť informácie o Európskej vesmírnej agentúre ESA a potrebe spolupracovať s ňou.

 

O rečníkovi

 

Kutka-thumb

V septembri 2009 vzniklo občianske združenie s názvom „Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity“, ktorého hlavným cieľom je popularizovať vesmírny výskum na Slovensku. Takéto združenie by sa mohlo zdať nemá na Slovensku miesto, o opaku je presvedčený zakladajúci člen Alexander Kutka. Prostredníctvom združenia a jeho stránky kozmonautika.sk sa snaží šíriť informácie o Európskej vesmírnej agentúre ESA a potrebe spolupracovať s ňou.

Blog: kutka.blog.sme.sk  Web: kozmonautika.sk

Kategória
Veda