Michal Cifra: Svetlo živých organizmov / Light of living organisms

O tomto videu

Ešte ako študent Biomedicínskeho inžinierstva na Univerzite v Žiline sa raz dočítal, že všetko živé svieti slabým svetlom. To ho vtedy nesmierne nadchlo a fascinovalo a chcel zistiť sám, čo je na tom pravdy. Tak po študentských stážach v Nemecku prišiel do Prahy, kde absolvoval doktorské štúdium, v ktorom mohol sám prispieť k výskumu témy, ktorá ho tak zaujímala. Teraz na Ústave fotoniky a elektroniky, AV ČR v Prahe, vedie skupinu, ktorá sa zaoberá elektromagnetickým poľami živých buniek. Skúma ako elektromagnetické pole v živých organizmoch vzniká a akú biologickú funkciu môže plniť.

 

O rečníkovi

 

Cifra-thumb

Ešte ako študent Biomedicínskeho inžinierstva na Univerzite v Žiline sa raz dočítal, že všetko živé svieti slabým svetlom. To ho vtedy nesmierne nadchlo a fascinovalo a chcel zistiť sám, čo je na tom pravdy. Tak po študentských stážach v Nemecku prišiel do Prahy, kde absolvoval doktorské štúdium, v ktorom mohol sám prispieť k výskumu témy, ktorá ho tak zaujímala. Teraz na Ústave fotoniky a elektroniky, AV ČR v Prahe, vedie skupinu, ktorá sa zaoberá elektromagnetickým poľami živých buniek. Skúma ako elektromagnetické pole v živých organizmoch vzniká a akú biologickú funkciu môže plniť.

Blog: coherence.ufe.cz/  Web: www.ufe.cz/~cifra/

Kategória
Veda