Pavel Zemánek: Svetelné ťažné zväzky – sci-fi alebo realita? / Optical tractor beams – sci-fi or reality?

O tomto videu

Pavel Zemánek sa zaoberá využitím silových účinkov svetla k zachyteniu, premiestňovaniu, triedeniu či samousporiadavaniu nanoobjektov až mikroobjektov. Nedávno se jeho tímu podarilo realizovať svetelný tažný zväzok, ktorý premiestňuje mikroobjekty proti prúdu fotónov.

 

O rečníkovi

Zemanek-web-thumb

Pavel Zemánek v mladosti hltal sci-fi literatúru a dnes se snaží niečo z nápadov sci-fi autorov realizovať. Zaoberá sa využitím silových účinkov svetla k zachyteniu, premiestňovaniu, triedeniu či samousporiadavaniu nanoobjektov až mikroobjektov. Pôsobí v Ústave prístrojovej techniky AV ČR v Brne, učí a vedie doktorandov na VUT v Brne a MU v Brne, prednáša po celom svete. Nedávno se jeho tímu podarilo realizovať svetelný tažný zväzok, ktorý premiestňuje mikroobjekty proti prúdu fotónov.

Web: www.isibrno.cz/omitec

Kategória
Veda