Michal Kravčík: Voda je život / Water is life

O tomto videu

Pán Kravčík vyzýva k ochrane vody. Zadržiavanie vody systémovo ako spôsob predchádzania prírodným katastrofám.

 

O rečníkovi

 

kravcik-thumb“Všem stavům a městum nařízení dávám pilne stavěti rybníky, jednak aby bylo postaráno o hojnost rýb, dále pak, aby půda byla co nejvíce využita. Zejména aby se voda z bahnisek a močálú v nich mohla zhromažďovati a jako vodní pára blahodárne působila na okolní rostlinstvo. Mimoto má rybník ješte úkol část vody zadržeti a tím náhlým povodním v krajinách níže ležících zabrániti.”

Karol IV, český kráľ a rímskonemecký cisár, 1356

Michal Kravčík pôsobí od roku 1992 v treťom sektore a je spoluzakladateľom a predsedom mimovládnej organizácie Ľudia a voda. Je známy svojimi alternatívnymi koncepciami v oblasti budúcnosti vodohospodárstva, v problematike povodní a sucha, v ozdravovaní klímy a klimatickej stabilite.

Za svoje projekty získal mnoho ocenení – najvzácnejšia je Goldmanova enviromentálna cena známa ako “Nobelova cena za enviromentalistiku“, ktorú získal za projekt zadržiavania dažďovej vody v lokalite Tichého Potoka v Levočských vrchoch.

Kategória
Príroda, Príroda all