Iveta Chovancová: Stigmatizácia sexbiznisu v praxi

O tomto videu

Iveta nám vo svojom emotívnom rozprávaní ponúka odpoveď, čo môžme urobiť tu a teraz pre ženy pracujúce v sexbiznise. Ako spoločnosť totiž často krát odscudzujeme tieto ženy bez toho, aby sme vedeli, čo stálo za ich rozhodnutím. Iveta sa snaží rúcať mýty, ktoré panujú o týchto ženách. Stigmatizácia žien pracujúcich v sexbiznise totiž vedie k zvýšeniu násilia na týchto ženách a horšiemu prístupu ku zdravotnej starostlivosti.

O rečníkovi

Iveta je terénnou sociálnou pracovníčkou a riaditeľkou v občianskom združení Odyseus. V bratislavských uliciach pracuje s ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy, a so ženami pracujúcimi v sexbiznise. Spolu s tímom sa snaží týmto ľuďom pomôcť byť rovnocennou súčasťou spoločnosti a žiť kvalitnejší a zdravší život. Okrem toho aktívne zastupuje región strednej Európy v Eurasian Harm Reduction Network s cieľom prinášať inovácie v starostlivosti o ľudí užívajúcich drogy i na Slovensko. Aj vďaka skúsenostiam zo zahraničia Iveta verí, že komunita má silu na spoločné riešenia problémov, čo ju inšpirovalo k spusteniu iniciatívy, do ktorej sa dnes zapájajú samotní ľudia užívajúci drogy. Pri obhajovaní práv ľudí pracujúcich v sexbiznise najradšej poukazuje na odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie a skúsenosti samotných žien, ktoré poskytujú sexuálne služby za peniaze.

Kategória
Spoločnosť, Globálne problémy, Globálne problémy, Spoločnosť, Videá 2017