Erika Mészárosová: Pocta hrdinkám Slovenského národného povstania

O tomto videu

Svoje dnes už takmer zabudnuté hrdinky má aj Slovenské národné povstanie. Počas svojho výskumu dostala Erika jedinečnú možnosť aspoň čiastočne si udalosti SNP s povstalkyňami prežiť. A cez svoje monumenty ďalej dáva túto príležitosč aj nám.

O rečníčke

Erika je autorkou projektu Ženy v Slovenskom národnom povstaní, v ktorom sa zaoberá ženami, na ktoré zabudla história. Ženami, ktoré bojovali za vlasť, ženami, ktorým vzdáva hold prostredníctvom historickej revízie a rekonštrukcie pamäte. Vytvára angažované eventy vo verejnom priestore, ktoré sa odohrávajú na konkrétnom mieste, o konkrétnom príbehu, o konkrétnej žene tak, aby obnovila v danej komunite pamäť a zbúrala stereotypný pohľad na ženy v Slovenskom národnom povstaní. Je absolventkou Ateliéru Kocept-objekt-instalace na Fakulte umění v Ostrave a produkčnou a kurátorkou galérie Podlaha.

Kategória
História, História, Women 2019