Vladimír Šucha: Talen, univerzity a duša / Talent, universities and the soul

O tomto videu

V ideálnom prípade je univerzita základným zdrojom spoločenských noriem a predpisov. Je to preto, že univerzita je kreatívne a inovatívne miesto. Univerzita, ktorá má dušu. Vladimír Šucha nám hovorí, ako by sa to mohlo stať realitou na Slovensku.

 

O rečníkovi

vlado-sucha-thumb

Sú univerzity skutočným alebo iba mýtickým a preinštitucionalizovaným nástrojom na získanie vzdelania? Dokážu univerzity odomknúť a stimulovať kreatívny a intelektuálny potenciál svojich študentov, učiteľov a vedcov, a súčasne sa prakticky angažovať vo verejných službách? Vladimír Šucha, geológ, bývalý riaditeľ Agentúry na podporu výskumu a vývoja, profesor na Prírodovedeckej fakulte UK, a v súčasnosti riaditeľ pre kultúru, médiá a komunikáciu v rámci generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie, bude vo svojom vystúpení hovoriť o tom, ako sa môžu univerzity priamo zapájať do vecí verejných, do spoločenského a ekonomického rozvoja, ale aj do riešenia morálnych a etických problémov.

Vladimír Šucha je autorom knihy Aby univerzita mala dušu (2010), v ktorej prezentuje svoju predstavu univerzity ako priestoru charakterizovanom étosom, slobodou, tvorivosťou a pozitívnymi spoločenskými hodnotami.

 

Kategória
Vzdelanie, Zmena