Sandra Silná: Viera ako dôvera

O tomto videu

Sandra je stelesnením farárky 21. storočia, ktorá svojím nekonvenčným zjavom narúša vekmi formovanú predstavu o reprezentantoch cirkvi. Úprimnosťou, hĺbavosťou i komunitnými aktivitami na druhej strane dostredivo priťahuje veriacich i ateistov. Vo svojom talku prezrádza, aké to je byť ženou v kedysi výsostne mužskom povolaní a čomu veriť v dobe bujnejúcich konšpiračných teórií a devalvácie hodnôt.

O rečníčke

Sandra je farárkou Cirkvi československej husitskej v Brne. Vyštudovala Karlovu univerzitu v Prahe aj Masarykovu univerzitu v Brne, kde si ďalej robí doktorát z enviromentalistiky. Popri vysokoškolskom vzdelaní však považuje za dôležité mať v rukách aj nejaké remeslo, a tak sa tiež učí byť sládkom. Na svojej fare v Brne organizuje spoločné obedy a koncerty. Varí pivo značky Božínku! a farskú záhradu pretvára na komunitnú, v ktorej zároveň chová aj včely. Má syna Heřmana a venuje se budovaniu širokej komunity ľudí okolo svojej farnosti, pretože v tom vidí jeden zo zmyslov cirkvi v 21. storočí.

Kategória
Spoločnosť, Spoločnosť, Women 2019