Sandra Giňová: Cesta von z chudoby vedie cez posilnenie žien

O tomto videu

Sandra je jednou z 10 omám, ktoré pomáhajú a radia rómskym rodičom ako sa starať a stimulovať deti od 0 do 3 rokov. Omamy však nevplývajú len na život malých detí, ktorým včasnou intervenciou pomáhajú zlepšiť štartovaciu čiaru pre život, ale vplývajú aj na život celej komunity, ktorá sa pod ich vplyvom pomaly transformuje.

O rečníčke

Sandra, celým menom Alexandra Giňová, má dve deti a žije v Zborove v bardejovskom okrese. Hoci sa narodila v rómskej osade, od mala túžila po lepšom živote a osobnom raste. Vlastným úsilím a samovzdelávaním sa jej nakoniec podarilo preťať bludný kruh generačnej chudoby a dostať sa z chatrče. Dnes býva v nízkoropočtovom domčeku vedľa osady, na ktorý si sama vybavila hypotéku.

Kategória
Spoločnosť, Spoločnosť, Women 2019