Milan Hejný: Matematika ako zdroj radosti / Mathematics as a source of joy

O tomto videu

Profesor Milan Hejný je jednotkou medzi českými matematikármi. Propaguje nový spôsob výučby, pri ktorom môžu deti vychádzať zo svojich každodenných skúseností a kde učiteľ žiakom nič nevysvetľuje, iba medzi nimi organizuje diskusiu. Pri riešení úloh tak deti matematike ľahšie porozumejú a vedomosti sú hlbšie a trvácejšie. Táto pomáha ku kvalitnému matematickému základu, na ktorom sa môže ďalej stavať a vďaka ktorému sa rozvíja intelekt žiakov.

 

O rečníkovi

hejny-web2-thumb

Profesor Milan Hejný je jednotka medzi českými matematikármi – v rámci projektu „Českých 100 Najlepších“ získal ocenenie „MathProf ONE“.

Pokračuje v diele svojho otca Víta – v zlepšovaní postupov výučby matematiky. Propaguje nový spôsob výučby, pri ktorom môžu deti vychádzať zo svojich každodenných skúseností a kde učiteľ žiakom nič nevysvetľuje, iba medzi nimi organizuje diskusiu.

Pri riešení úloh tak deti matematike ľahšie porozumejú a vedomosti sú hlbšie a trvácejšie. Táto pomáha ku kvalitnému matematickému základu, na ktorom sa môže ďalej stavať a vďaka ktorému sa rozvíja intelekt žiakov.

Kategória
Vzdelanie