Michal Čudrnák: Kam posunieme umenie v digitálnej dobe?

O tomto videu

Michal vo svojom talku poukazuje na využitie digitálnych technológií v múzeách, vďaka ktorým umenie nestráca svoju hodnotu, ale prekonáva hranice fyzického priestoru a je sprístupnené širšej verejnosti. Vo využití technológií v múzeách a galériach sme však ešte stále na začiatku.

 

O rečníkovi

Michal pracuje v Slovenskej národnej galérii už viac ako 10 rokov. Za tento čas mal možnosť podieľať sa na expanzii jej aktivít v digitálnom prostredí – od elektronickej evidencie diel výtvarného umenia, cez digitalizáciu až k vývoju webstránok a aplikácií. Ako využiť digitálne technológie v galerijnej a muzeálnej praxi? Práve možnosť pretvoriť (big) dáta do atraktívnej podoby je výzvou, ktorá ho motivuje pri práci na mnohých projektoch. Či už ide o audiosprievodcu, ktorý prevedie návštevníka galériou cez príbehy doplnené o terénne nahrávky, alebo aplikáciu pre listovanie skicármi umelcov pre lab.SNG, motiváciou je vždy snaha o sprostredkovanie zážitku z umenia.

Kategória
Umenie