Marek Pupák: Blue Grandma – príbeh fotografa za nezvyčajným projektom

O tomto videu

Vo svojom emotívnom a ľudskom talku nás Marek sprevádza svojou fotografickou cestou. Hlboké, formatívne vzťahy, citlivosť a jedinečný zmysel pre detail Mareka posúvali od jeho raných prác až po najnovší fotografický projekt Blue Grandma. V ňom s laskavosťou a vtipom zachytáva čriepky zo života svojej nezvyčajno-zvyčajnej modrovlasej babky. Obaja tak spoločne šíria láskavosť a nádej.

O rečníčkovi

Marek Pupák je slovenský dokumentárny fotograf. Študoval na Akadémii Umení v Banskej Bystrici na Fakulte dramatických umení – odbor réžia dokumentárnych filmov.

Jeho fotografie, ktoré reflektujú spoločenské nálady a ľudské stopy vo verejnom priestore, boli vystavené a publikované doma aj v zahraničí. Za svoju tvorbu bol viackrát ocenený v súťaži Slovak Press Photo. Medzi jeho najznámejšie projekty patrí projekt Blue Grandma, ktorý zachytáva vzťah s jeho modrovlasou babičkou.

Kategória
Art, Spoločnosť, Identita, Umenie, 2023