Julia Roig: Mier budujeme všetci

O tomto videu

Julia Roig je skvelým zosobnením osobnosti, ktorá verí v zmenu a sama je jej súčasťou. Svoju reč Julia napĺňa optimizmom a snaží sa nám ukázať, ako začleniť koncept demokracie do našich každodenných životov.

 

O rečníkovi

JuliaJulia Roig je prezidentkou globálnej organizácie Partners for Democratic Change (Partners), ktorá úspešne buduje občiansku spoločnosť a vytvára partnerstvá podporujúce demokratizačný proces. Ako prezidentka organizácie konsolidovala prepojenia so súkromným sektorom zamerané na podoru rozvoja a iniciovala partnerstvá s lídrami v oblasti zábavného priemyslu a reklamy s cieľom podporiť mierové projekty (napríklad nedávna pro bono kampaň zameraná na podporu mierových rozhovorov v Kolumbii či na boj proti náboženskej neznášanlivosti v Európe). Predtým, ako začala pracovať pre Partners, dva roky viedla iniciatívu na podporu právneho štátu v Belehrade a päť rokov pracovala v Bogote na projektoch zacielených na podporu spravodlivosti a riešenia konfliktov v komunitách v Kolumbii.

Kategória
Globálne problémy