Tomáš Jahelka a Roman Jančiga: Jodidovanou soľou za vyššie IQ

O tomto videu

Tomáš s Romanom odkrývajú historickú dôležitosť jódu. Túto zásadnú medicínsku intervenciu objasňujú pomocou prelínania poznatkov z vedných odborov a známych postáv slovenskej literatúry.

O rečníkoch

Roman Jančiga študoval politológiu na Trnavskej univerzite. Je predsedom občianskeho združenia Communio Minerva, ktoré sa zaoberá výskumom a publikovaním z oblasti slovenských politických, kultúrnych a sociálnych dejín. Pôsobí vo verejnej správe.


Tomáš Jahelka prednáša na Katedre politológie na Trnavskej univerzite. Zaoberá sa dejinami slovenského politického myslenia a v súčasnosti pracuje na druhom dieli monografie z tejto oblasti.

Kategória
Literatúra, Spoločnosť, Medicína, 2022, Zdravie, Veda, História, Vzdelanie