Fedor Gömöry: Neplánovaný výskum magnetického plášťa neviditeľnosti.

O tomto videu

Fedor Gömöry vo svojom talku problizuje cestu neplánovaného výskumu od supravodičov k magnetickému pláštu neviditelnosti. Tento výskum vyvolal ohlasy vo vedeckých kruhoch, ktoré s magnetizmom (zdanlivo) nesúvisia.

 

O rečníkovi

gomoryFedor Gömöry celý život skúma vlastnosti látok s nulovým elektrickým odporom, tzv. supravodičov. Na Elektrotechnickom ústave SAV vedie projekty zamerané na vývoj inovatívnych riešení pre elektrotechniku a energetiku. Za svoj najväčší úspech považuje vybudovanie medzinárodne rešpektovaného výskumného tímu s kompetenciami od poznávania nových materiálov, cez teoretické metódy modelovania ich správania, až po návrh a testovanie laboratórnych modelov. Jedným z takýchto modelov je aj plášť magnetickej neviditeľnosti. Publikácia s popisom postupu zhotovenia a overovania jeho funkčnosti vyvolala záujem aj v oblastiach, ktoré s magnetizmom (zdanlivo) nesúvisia.

Kategória
Veda