Andrey Ivanov: Znamená hospodársky rast to isté čo rozvoj? / Is the economic growth the same as development

O tomto videu

Andrey Ivanov je politickým poradcom v UNDP, kde koordinuje výskumné projekty zamerané na rozvoj ľudských zdrojov, zraniteľné skupiny a sledovanie chudoby. Pri pohľade cez objektív špinavého životného cyklu hovorí o význame ľudského rozvoja a ​​prečo často stratí prvotný význam v každodennom živote. Fotografie použité v prezentácii poskytol Ivan Chertov.

 

O rečníkovi

andrey_ivanov-thumb

Andrey sa narodil v Bulharsku, približne rovnaké časti života strávil v Poľsku, Rusku (vtedy ZSSR), Slovensku, Bulharsku a označuje sa za “stredourópana”. Je poradcom pre ľudský rozvoj v UNDP, kde koordinuje projekty zamerané na ľudský rozvoj, ohrozené skupiny a sledovanie chudoby.

Jeho záujmy sú zoskupené okolo histórie a súčasných problémov postkomunistických krajín. Použitím príkladu “životného cyklu” odpadu bude rozprávať o význame “ľudského rozvoja” a dôvodoch, prečo sa v každodennom živote často stráca.

Kategória
Globálne problémy, Globálne problémy, Zmena