Osloboďte svoje knihy. Osloboďte svoju myseľ. Dnes.

Osloboďte svoje knihy. Osloboďte svoju myseľ. Dnes.

Pred pár rokmi som sa dopočula o stránke, kde si môžete zaregistrovať knižku, a potom ju vypustíte na slobodu. Jednoducho ju necháte na letisku, v kaviarni alebo vo vlaku, dúfajúc, že ju nájde niekto, kto si ju prečíta, nájde v nej váš odkaz, napíše na uvedenú adresu, ako sa mu páčila a pustí ju opäť na slobodu. Na Slovensku sa tento nápad rozšíril pod hlavičkou Knihobežník.

I became possessed by that idea. However, until now, I was not able to release my grip on any of my most favorite books. It is hard to let go of something that you love and care about. You cling to it and selfishly keep it to yourself. That is true for books, people or ideas. We are attached to many things. But attachment creates bondage. Love gives freedom.

Odvtedy ma tá myšlienka máta, ale až doteraz som nebola schopná žiadnu obľúbenú knižku uvoľniť zo svojich spárov. Človek sa ťažko vzdáva niečoho, čo má rád, na čom mu záleži. Lipne na tom a majetnícky si to drží sám pre seba. Či už ide o knihy, ľudí alebo myšlienky. Lipneme na mnohých veciach.

Predstava, že sa máme vzdať niečoho, čo vlastníme a máme radi je nepríjemná. Keď to však urobíte, je to nakoniec veľmi oslobodzujúce. Pretože mnohokrát vás veci, čo vlastníte alebo chcete vlastniť, vlastne obmedzujú.

Prineste si preto so sebou na TEDxBratislava svoju obľúbenú knihu. Možno takú, ktorá zmenila váš život. Alebo takú, ktorá vás z chuti rozosmiala. A dajte ju niekomu novému, koho tam stretnete. Alebo ju dajte priateľovi zajtra pri káve. Podstatné je spraviť prvý krok. Začať zdieľať. A nielen knihy, ale najmä skvelé nápady. Nenechajte ich zastrčené zapadať prachom v poličke vašej mysle. Možno je okolo vás niekto, kto by ich vedel pretaviť na skutočnosť. A možno ho stretnete práve 21.mája.

A aby ste ma neobvinili, že vodu kážem, víno pijem, vypustím moju obľúbenú knihu na slobodu aj ja. Ak budete mať cestu okolo súsošia v prezidentskej záhrade, možno ju nájdete v rukách jednej bronzovej slečny.

Osloboďte svoje knihy. Osloboďte svoju myseľ. Dnes.Even thinking about letting go of something that we own and love is unpleasant. But once you do it, you realize it’s actually quite a liberating experience. Because quite often, there are some unexpected costs to owning things.

I want to ask you a favor. Bring your favorite book to TEDxBratislava with you. It might be the one that has changed your life. Or the one that made you laugh out loud. And give it to someone new that you encounter. Or give it to a friend at lunch tomorrow. The important thing is to make the first step. Start sharing. Not only books, but also great ideas. Do not leave them covered by dust in a bookshelf of your mind. Maybe there is someone around you that could transform them into reality. And maybe you will meet him or her on 21st May at Heineken Stage.

I do not want to be criticized for preaching water and drinking wine. I will release my favorite book too. If you pass the statue in presidential garden, maybe you will find it in the hands of one metal lady.

Free your books. Free your mind. Today.