Odpovede na otázky Martina Mojžiša v Siemens kvíze

Odpovede na otázky Martina Mojžiša v Siemens kvíze

Jednou z prestávkových aktivít na TEDxBratislava 2012 bola súťaž v odpovedaní na vedecko-technické otázky pripravené Martinom Mojžišom. Neboli najľahšie.

No dobre – niektoré boli naozaj ťažké.

Boli však veľmi zaujímavé, preto ich uvádzame aj tu na blogu. Správne
odpovede sú uvedené na konci tohto príspevku.

1. Planéta obieha po kružnici okolo hviezdy. Koľko síl na ňu pôsobí?
a) Jedna – gravitačná
b) Dve – gravitačná a dostredivá
c) Tri – gravitačná, dostredivá a odstredivá

2. Vzduchová bublinka začala stúpať z dna jazera a kým vystúpila na povrch,
zväčšil sa jej objem na dvojnásobný. Aká je hĺbka jazera?
a) 10 metrov
b) 20 metrov
c) 30 metrov

3. Akým tlakom pôsobí pri písaní pero na papier?
a) menej ako sto Pascalov
b) okolo desaťtisíc Pascalov
c) viac ako milión Pascalov

4. Vďaka čomu tlmí tlmič pištole zvuk výstrelu?
a) vďaka špeciálnej pene vnútri tlmiča, ktorá absorbuje zvuk
b) vďaka špeciálnym drážkam v tlmiči, ktoré usmerňujú väčšinu zvuku
v smere výstrelu a tým ho vlastne tlmia v iných smeroch
c) vďaka tomu, že sa v ňom zmenšuje tlak plynov vychádzajúcich z hlavne

5. Prečo je kovové zábradlie na dotyk studenšie ako rovnako teplé drevené
zábradlie?
a) pretože kov má oveľa väčšiu tepelnú vodivosť
b) pretože kov má oveľa väčšiu tepelnú kapacitu
c) zábradlia nebývajú rovnako teplé, kovové má nižšiu teplotu

6. Aká je teplota vákua?
a) nulová
b) nekonečná
c) nijaká

7. Ak je jeden z dvoch súrodencov chlapec, aká je pravdepodobnosť, že aj druhý
je chlapec?
a) 1/2
b) 1/3
c) 1/4

8. Ktorých čísiel je viac, celých alebo párnych?
a) celých
b) párnych
c) je ich rovnako veľa

9. Táto veta je nepravdivá. Aká je predchádzajúca veta?
a) pravdivá
b) nepravdivá
c) ani pravdivá, ani nepravdivá

10. Pred 110 rokmi bola založená 1. továreň Siemens na Slovensku. Táto veta je:
a) pravdivá
b) nepravdivá
c) ani pravdivá, ani nepravdivá

Celú túto aktivitu (sexy dotykovú obrazovku a aj Martina Mojžiša) zabezpečil náš partner Siemens – ďakujeme!

Správne odpovede: 1A, 2A, 3C, 4C, 5A, 6C, 7B, 8C, 9C, 10A.

PS: Martin Mojžiš vedie spolu so Štefanom Hríbom a odbornými hosťami diskusie na naliehavé témy súčastnosti na konferencií Bigfut. Určite si ich pozrite.