#Matematika #Hacktivizmus #Potkany

#Matematika #Hacktivizmus #Potkany

Matematika, hackovanie a potkanie sú často vnímané negatívne. Naši traja rečníci však ukázali, že správnym prístupom môže vzniknúť niečo veľmi pozitívne.

Čo keby učiteľka v škole neučila, ale len usmerňovala výučbu a celú matematiku by si deti vytvárali sami? Milan Hejný vytvoril takúto metodiku výučby.

Hacktivizmus prináša do spoločnosti pozitívne prvky, vďaka technológii môžeme poukázať na negatívne prvky v spoločnosti.

Potkany vyhľadávajúce nášľapné míny či detekujúce tuberkulózu? AJ keď to znie ako sci-fi, v Afrike už bežná prax.