Koľko stál TEDxBratislava 2014

Koľko stál TEDxBratislava 2014

Naše nočné mory z výberu vhodných priestorov sme zahnali už počas minulého roka. Presun z Heineken Tower Stage do SND v roku 2013 sa napokon ukázal ako správny krok – SND splňa mnohé z odvážnych požiadaviek, ktoré na stretkách vzniknú. Predovšetkým však vychádza v ústrety vám – účastníkom, keďže sa vás tam zmestí OVEĽA viac. Po stránke organizačnej, ale aj finančnej, sme síce latku nášho dobrovoľného tímu posunuli pomerne vysoko, no sme radi, že sme na ňu v minulom roku dosiahli. Pokúsime sa o to aj tento rok – držte palce!

Dôvera, ktorú sme si vybudovali a aj chceme udržať, je pre nás dôležitá, naše ambície financovať TEDxBratislava transparentne sa preto nezmenili. Tak ako po minulé roky, aj tentokrát vám chceme detailne ukázať, kam poputovali prostriedky, ktoré sme získali od našich priaznivcov a podporovateľov.

V druhej polovici roka 2014 sme do nášho tímu získali nové posily, ktoré nám priniesli ďalší vietor do plachiet. TEDxBratislava 2014 však vznikol s veľkým pričinením partnerov, dobrovoľným darcov a dobrovoľníkov. Bez ich podpory by sme podujatie podobných rozmerov dozaista nemali šancu zorganizovať – ďakovali sme už veľa krát, ale myslim, že toho nebude nikdy dosť: Ďakujeme!!!

Byť dôveryhodným partnerom pre nás takisto vždy bolo a aj naďalej je kľúčové. Dôkazom toho je, že počas všetkých piatich ročníkov konania TEDxBratislava sme ani raz neskončili v strate a vďaka dobrému plánovaniu sme všetky naše záväzky uhradili dodávateľom včas.

Nevieme sa dočkať na TEDxBratislava2015!