Zora Bútorová: Active ageing starts in youth

O tomto videu

Zora Bútorová poskytuje rady ako sa pripraviť na aktívne starnutie už v mladosti.

O rečníkovi

Zora Bútorová vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pred novembrom 1989 pôsobila vo viacerých výskumných tímoch, ktoré nastavovali kritické zrkadlo problémom spoločnosti. Od jari 1990 sa zaoberá výskumom politickej kultúry a postojov obyvateľov k transformácii spoločnosti. V roku 1997 stála pri zrode Inštitútu pre verejné otázky, kde sa venuje výskumu verejnej mienky, rodovej problematike a sociologickým aspektom starnutia.

 

 

Prečo Vám ju chceme predstaviť?

Zaujalo ma, keď som počula rozprávať pani Bútorovú o tom, že hoci máme na Slovensku priemernú dĺžku života porovnateľnú so všetkými ostatnými vyspelými krajinami, produktívny vek je u nás oveľa kratší. Verím, že nám dá nejaké dobré tipy, čo môžeme ešte zamlada urobiť pre to, aby jeseň nášho života nebola len dožívaním. (Zuzana Kováčová)

Kategória
Health, Health