Margarita Florez: Tu puedes, tu debes – a vision for school reform

O tomto videu

Margarita Florez rozpráva o motivácii, prečo sa stala učiteľkou a neskôr riaditeľkou jednej z najúspešnejších škôl pre latino komunitu v Los Angeles.

O rečníkovi

Margarita Florez vedie školu KIPP LA Comienza, ktorá je súčasťou programu Knowledge is Power (Vo vedomostiach je sila) v Los Angeles. Škola je v komunite, kde má viac ako polovica detí iný materinský jazyk ako angličtinu a kde deti doma nemajú dostatočnú podporu pre vzdelávanie. Pomocou technológií, využitia dát a neustáleho preskupovania detí do malých skupín podľa ich aktuálnych vedomostí sa im v KIPP LA podarilo vzbudiť záujem a chuť detí prekonávať samých seba. V štáte Kalifornia patria ich výsledky k najlepším, veľmi vysoko nad štátnym priemerom.

 

Prečo vám ju chceme predstaviť?

Myslím, že tento prístup môže byť inšpiráciou aj pre našich pedagógov a vedenia škôl a môže im pomôcť prekonať strach z predstavy, že technológie raz nahradia učiteľa. Naopak, vďaka technológiam môžu v školách minimalizovať rutinu a zintenzívniť kontakt so žiakmi. (Dana Retová)

Kategória
Education, Education