Ako sa keškovalo o lístky na TEDxBratislava 2013

Ako sa keškovalo o lístky na TEDxBratislava 2013

Tento rok sme vymysleli hru, pri ktorej ste mali možnosť pobehať po Bratislave, dozvedieť sa čosi o vedcoch a vynálezcoch, ktorí sa nejakým spôsobom spájajú so Slovenskom, a vyhrať lístok na TEDxBratislava 2013.

Hru pre nás pripravila spoločnosť Quinta Essentia a dala sa hrať prostredníctvom aplikácie pre smartfóny Layer.

Aplikácia vám ukazovala miesto, kam sa treba dostaviť, tam sa odhlalila otázka a následne sa odhalilo ďalšie miesto súťaže. Odpovede na otázky sa na konci zapísali do dotazníka.

Zverejňujeme osobnosti, otázky aj odpovede, ktoré v súťaži boli, aby si mohli aspoň trochu zahádať aj tí, ktorým sa po meste chodiť nechcelo.

1. SAMUEL MIKOVÍNI
Určite zemepisnú dĺžku Meridianus Posonius, na jedno desatinné miesto.

2. JÁN SEGNER
Na koľko desatinných miest sa mu podarilo vypočítať hodnotu Ludolfovho čísla?

3. JOZEF PETZVAL
V akom meste je pochovaný? Má tam pomník s nápisom: „Jeho meno nevymizne z pamäti, dokiaľ budú fotografie tešiť ľudské oči…“

4. ŠTEFAN JEDLÍK
Kedy (DD MM RRRR) a kde sa narodil? Vo svojom rodisku má aj bustu.

5. FILIP LENARD
Ako sa volal profesor reálneho gymnázia, ktorý ho ovplyvnil na celý život? Spolupracovali vyše dvadsať rokov a pripravili asi 800 fosforeskujúcich látok a vykonali na nich 300 spektrálnych analýz Bunsenovým spektroskopom.

6. DIONÝZ ŠTÚR
V ktorej viedenskej vedeckej inštitúcii pôsobil v r. 1850-1892, pričom posledných sedem rokov bol jej riaditeľom?

7. JÁN BAHÝĽ
Ktorá armáda odkúpila vynález parného tanku, vďaka čomu získal finančné prostriedky na svoje vynálezy z oblasti vzduchoplavebnej techniky?

8. AUREL STODOLA
V 1908 mu bolo udelené najvyššie vyznamenanie nemeckých inžinierov. Ako sa volá táto medaila?

9. FRANTIŠEK HIERONYMI
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo 15. 10. 1996 príležitostnú poštovú známku série „Technické pamiatky“: Konská železnica z Bratislavy do Trnavy podľa návrhu Martina Činovského. Akú nominálnu hodnotu mala táto známka?

10. M. R. ŠTEFÁNIK
Akú nominálnu hodnotu mala bankovka z r. 1926, na ktorej bol jeho portrét?

11. JOZEF MURGAŠ
Angažoval sa pri vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov a preslávil sa ako signatár istej dohody z 30. mája 1918 na podporu vzniku ČSR. Pod akým názvom je známa táto dohoda?

12. JÁN DOPYERA
Z čoho vznikol názov DOBRO?

13. JÁN VILČEK
Ktorý prezident USA mu osobne odovzdal Národnú medailu za technológie a inovácie?

Správne odpovede:
 1. 1. 17,1
 2. 2. 6
 3. 3. vo Viedni
 4. 4. 11.01.1800 v Zemnom
 5. 5. Virgil Klatt
 6. 6. Ríšsky geologický ústav
 7. 7. Ruská armáda
 8. 8. Grashofova medaila
 9. 9. 4 Sk
 10. 10. 20 korún
 11. 11. Pittsburská dohoda
 12. 12. DOpyera BROthers
 13. 13. Barack Obama