Aj dospelí môžu rásť

Aj dospelí môžu rásť

Deti sa učia za pochodu (lezenia), potom sú do toho nútené školskou dochádzkou, potom sa študenti učia, aby mohli robiť to, čo chcú alebo aby mali dobrú kariéru. A čo potom dospelí produktívni ľudia? Každý z nás by sa po skončení štúdia mohol jednoducho prestať učiť, mohol by prestať rásť. Ale určite sa to netýka priaznivcov TEDu a TEDxov.

Vôľa a snaha rásť posúva dopredu nielen samotného človeka, ale aj jeho okolie a v konečnom dôsledku celé ľudstvo. Tretí blok TEDxBratislava 2011 mal práve názov Rastieme.

Miroslav Kasprzyk – Slovami a bez slov

Ako jediný tvor na planéte vieme plynule hovoriť slovami. Ale na niektoré veci ich nepotrebujeme, niekedy sa stačí len dívať.

Martin Hajdúch – Prečo rastliny rastú v černobyľskej rádioaktívnej pôde?

Človek vie pokaziť veľa vecí. Ako napríklad atómové elektrárne. Na rozdiel od človeka sa však príroda vie s takouto katastrofou vyrovnať veľmi rýchlo. A rastie ďalej.

Eli Pariser – Pozor na filtrovanie online bublín

Nedozerná studňa informácií nás paradoxne uzatvára do bubliny, do ktorej prenikajú len niektoré informácie.  Ako sa vyrovnáme s týmto problémom?

Andrey Ivanov – Znamená hospodársky rast to isté čo rozvoj?

Ženieme sa číslami rastu HDP, avšak tieto čísla nehovoria nič o pokroku o rozvoji. Andrey Ivanov sa touto otázkou zaoberá v svojej práci a teraz aj prednáške.

Vladimír Šucha – Talent, univerzity a duša

Súčasný stav vysokého školstva dospel do štádia, kedy sa len máloktorý študent naučí na univerzite to, čo v praxi aj naozaj využije. Univerzity tak na Slovensku nezastávajú úlohu centier inovatívnosti. Pritom zmena by nemusela byť vôbec náročná.

Salman Khan – Použime video na nový prístup k vzdelávaniu

Myslíte si, že tým, že deti budete učiť z videí, pripravíte ich o kontakt s učiteľom? Salman Khan svojím inovatívnym vyučovaním dokázal, že práve vďaka videám môže učiteľ žiakom venovať oveľa viac času.

Leone Ross – 5 vecí, ktoré ma písanie naučilo o živote

Z každej profesie sa dajú vybrať poučenia platné pre iné profesie alebo pre bežný deň. Spisovateľka Leone Ross ich vybrala práve päť.