Tomáš Bokor & Andrej Návojský / Development aid and connecting the dots

O tomto videu

Udalosti v rozvojových krajinách majú na nás priamy vplyv a zároveň krajina ako Slovensko môže ovplyvniť podstatné v krajinách tretieho sveta.

 

O rečníkovi

foto_Navojsky-bokor-thumb

Manažéri rozvojových projektov a projektov globálneho vzdelávania

Tomáš Bokor sa profesionálne venuje rozvojovej spolupráci ako projektový manažér v občianskom združení Človek v ohrození. Jeho špecialitou je subsaharská Afrika a aj preto má na starosti vedenie a prípravu projektov v Keni. Rozvojovú tematiku študoval na London School of Economics v odbore „NGOs and Development“. Prácu v teréne si vyskúšal počas 6 mesiacov v Zambii a neskôr na Pobreží Slonoviny. Po týchto skúsenostiach sa vrátil na Slovensko a zaradil sa do zatiaľ malej skupiny slovenských rozvojových profesionálov. Tomáš je presvedčený, že aj taká malá krajina ako Slovensko má povinnosť a potenciál pomáhať ľuďom v núdzi napĺňať ich ideály šťastného života. Aj vás sa o tom pokúsi presvedčiť v rámci svojho vystúpenia na TEDxBratislava s kolegom Andrejom Návojským.

Andrej Návojský pracuje v občianskom združení Človek v ohrození, kde sa venuje globálnemu vzdelávaniu. Po absolvovaní štúdia pedagogiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa začal zaujímať o to, ako prepojiť globálne témy s inovatívnym vzdelávaním. Skúsenosti čerpal z európskeho programu GLEN (Global Education Network), v rámci ktorého absolvoval trojmesačnú stáž v Tanzánii a neskôr pôsobil ako tútor a facilitátor. Je autorom niekoľkých metodických príručiek globálneho vzdelávania pre základné a stredné školy na Slovensku. Spolupracoval aj na príprave príručiek pre nezávislých pedagógov na Kube, viedol workshopy zamerané na interaktívnu metodológiu v Afganistane. Bol jedným z hlavných autorov Národnej stratégie globálneho vzdelávania pre Slovensko. Vo svojej práci sa venuje odhaľovaniu toho, ako aj drobné udalosti z nášho každodenného života úzko súvisia s dianím vo svete. O týchto globálnych prepojeniach a o tom, čo s nimi, bude spolu s kolegom Tomášom Bokorom hovoriť na TEDxBratislava.

Kategória
Education, Education, Global issues, Global issues, Change, Change