Mojmír Jiřikovský: Vyhodením odpadu sa to pre nás nekončí

O tomto videu

Väčšine ľudí nezáleží na tom, čo sa deje s odpadom po jeho odvezení. Ale prečo by sme sa práve o to mali zaujímať?

 

O rečníkovi

Mojmír je spoluzakladateľom spoločnosti JRK Waste Management, ktorá sa venuje hospodáreniu s bioodpadom a reštauračným odpadom. Jeho hlavnou ambíciou je predchádzať vzniku odpadu, prostredníctvom kompostovania priamo na mieste jeho pôvodu. V poslednej dobe sa tiež snaží skoncovať so stresom a sedavým spôsobom života pohybom a zdravou životosprávou. Je nadšený z toho, že to funguje.

 

 

Prečo vám ho chceme predstaviť?

Nadchlo ma, že Mojmírova spoločnosť robí osvetu a snaží sa ukázať samosprávam obcí a miest ako jednoducho môžu kompostovaním bio odpadu šetriť náklady, ktoré doteraz vynakladali na jeho odvoz. Zároveň sa Mojmír ako prvý na Slovensku do recyklácie reštauračných odpadov vznikajúcich v hoteloch, výsledkom čoho je úspešná spolupráca s hotelom Devín v Bratislave. (Monika Pohlová)

Kategória
Global issues, Globálne problémy, Change