Glass Duo: Musicians with glass

O tomto videu

GlassDuo tvoria Anna a Arkadiusz Szafraniecky. Očarení zvukmi sklenej harfy opustili svoje miesta v Baltskom filharmonickom orchestri v Gdansku a začali realizovať vlastnú predstavu. Sú jedinou skupinou hrajúcou na sklo v Poľsku a jednou z mála profesionálnych skupín so sklenenou harfou na svete. Dnes hrajú vo dvojici a tiež s ďalšími súbormi, vrátane doprovodu symfonických orchestrov.
 

O rečníkovi

 

GlassDuo-thumb

GlassDuo bolo založené Annou a Arkadiuszom Szafranieckými. Očarení zvukmi sklenej harfy opustili svoje miesta v Baltskom filharmonickom orchestri v Gdansku a začali realizovať vlastnú predstavu. Dnes hrajú v duu a tiež s ďalšími súbormi, vrátane doprovodu symfonických orchestrov. Sú jedinou skupinou hrajúcou na sklo v Poľsku a jedna z mála profesionálnych skupín so sklenenou harfou na svete. Mali niekoľko svetových premiér hudobných diel zložených špeciálne pre nich. Urobili mnoho nahrávok pre rozhlas, televíziu a divadelných inscenácií. GlassDuo bolo pozvané na početné domáce i zahraničné hudobné a kultúrne festivaly po celom svete. GlassDuo má najväčší rozsah oktáv zo všetkých sklenených hárf na svete, pokrýva takmer 5 oktáv.

 

Kategória
Music, Music