Gever Tulley: Secrets of engagement-based learning

O tomto videu

Gever Tulley je svetovo preslávený autor, TED rečník a zakladateľ Brightworks – inovatívnej školy jedinej svojho druhu, v San Franciscu v Kalifornii. Gever je samouk, počítačový odborník bez formálneho vzdelania, ktorý má viacero technologických patentov. Geverova expertíza je vlastne v .. myslení. Vyučoval semináre a robil prezentácie pre deti i dospelých po celom svete. Dvakrát hovoril na TEDe, napísal články pre MAKE a napísal knihu Päťdesiat nebezpečných vecí (ktoré by ste mali nechať svoje deti). V roku 2005 založil letný program s názvom Tinkering school, kde sa deti môžu naučiť, ako byť kompetentné a majú šancu zistiť, že deti môžu postaviť čokoľvek a cez stavanie sa aj veľa naučiť. Táto skúsenosť ho následne viedla v roku 2011 k otvoreniu Brightworks – jedinečná škola, ktorá mení vzdelávanie. Pomocou osvedčených postupov z predškolského vzdelávania a na základe projektov založených na ručných prácach vytvára zážitkové učenie, čím sa škola sa snaží vyhovieť potrebám študentov vo flexibilnom, vekovo zmiešanom prostredí, ktoré narúša tradičné múry medzi školou a komunitou.

 

O rečníkovi

Tulley-thumb

Gever Tulley je svetovo preslávený autor, TED rečník a zakladateľ Brightworks – inovatívnej školy jedinej svojho druhu, v San Franciscu v Kalifornii. Gever je samouk, počítačový odborník bez formálneho vzdelania, ktorý má viacero technologických patentov. Geverova expertíza je vlastne v .. myslení.

Vyučoval semináre a robil prezentácie pre deti i dospelých po celom svete. Dvakrát hovoril na TEDe, napísal články pre MAKE a napísal knihu Päťdesiat nebezpečných vecí (ktoré by ste mali nechať robiť svoje deti). V roku 2005 založil letný program s názvom Tinkering school, kde sa deti môžu naučiť, ako byť kompetentné a majú šancu zistiť, že deti môžu postaviť čokoľvek a cez stavanie sa aj veľa naučiť. Táto skúsenosť ho následne viedla v roku 2011 k otvoreniu Brightworks – jedinečná škola, ktorá mení vzdelávanie. Pomocou osvedčených postupov z predškolského vzdelávania a na základe projektov založených na ručných prácach vytvára zážitkové učenie, čím sa škola sa snaží vyhovieť potrebám študentov vo flexibilnom, vekovo zmiešanom prostredí, ktoré narúša tradičné múry medzi školou a komunitou.

Twitter:@gever  Blog:gevertulley.wordpress.com/  Web: www.gevertulley.com/

Kategória
Education, Education