Daniel Hevier: The art of asking questions

O tomto videu

Známy spisovateľ Daniel Hevier hovorí o otázkach a pýtaní sa.

 

O rečníkovi

hevier-thumbVydal do stovky kníh, poéziu, prózu, eseje, básne pre deti, rozprávky, preklady, autorské antológie pre dospelých i deti. Píše texty piesní, divadelné a rozhlasové hry, libretá muzikálov, filmové a televízne scenáre, scenáre pre multimediálne projekty, spolupracuje s rozhlasom, televíziou, prekladá z angličtiny. Príležitostne učí na rôznych typoch škôl a vedie kurzy tvorivého písania a vnútornej kreativity. Mať myseľ dokorán znamená aj veľa sa pýtať. Pýtať sa, objavovať, zisťovať o svete všetko, čo ste o ňom doteraz nezistili. Daniel Hevier má zbierku dvadsaťtisíc otázok bez odpovedí a tvrdí, že klásť otázky je umenie.

Kategória
Change, Change