Charmian Wylde: The wonder of Chinese medicine

O tomto videu

Charmian rozpráva o čínskej medicíne.

 

O rečníkovi

wild-thumbVedie oddelenie Čínskej medicíny a je senior pedagógom na School of Health and Bioscience na Univerzite Východného Londýna, má viac ako 20 rokov praktickej skúsenosti s akupunktúrou vo Veľkej Británii a Nanjingu v Číne. Po pracovnej skúsenosti s tancom a divadlom v terapeutickej komunite Charmian tvrdí, že veľké medzery v ponímaní umenia a vedy obmedzujú lekársku prax a že vedecký prístup nestačí na zodpovedanie pálčivých otázok o zdraví a chorobe. Čínska medicína ako umenie a veda môže napomôcť preklenúť túto medzeru.

Kategória
Health, Health