Podporte TEDxBratislava 2% z daní

Ďakujeme, že s 2% z daní narábate uvážene uvážene a pomáhate neziskovým aktivitám

Údaje k poukázaniu 2% z dane

IČO: 42260744  Právna forma: občianske združenie  Názov: TEDxBratislava, o.z.  Sídlo: Ružová 4/4, 903 01 Senec

Ak ste zamestnanec,

ktorému daňové priznanie podáva zamestnávateľ

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3,32€).
 3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane
 4. Obe tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2017 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. (Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.)

POZOR: Svoje 2% nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2015 vyššia ako 150€ (podiel Vašich 2% teda musí byť minimálne 3€)

Ak ste fyzická osoba,

ktorá si podáva daňové priznanie sama

 1. Vyplňte si daňové priznanie (Typ A, Typ B).
 2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3,32€).
 3. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2017 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. (Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.)
 5. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.

Ak ste právnická osoba

 1. Vyplňte si daňové priznanie
 2. Vypočítajte si 1,5% (2%) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 8,30€).
  1. Ak ste v roku 2015, príp. do 31.3.2016 NEDAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať iba 1,5% z dane.
  2. Ak ste v roku 2015, príp. do 31.3.2016 DAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať 2% z dane.
 3. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2017 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.
 5. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.